Aquilon

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Aquilon » Історія » феодалізм


феодалізм

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

ПОХОДЖЕННЯ І ЗАНЕПАД ФЕОДАЛІЗМУ

Основною відмінністю феодальних відносин, які панували в Середньовіччі, від соціальних стосунків Античності чи Нового часу є панування принципу особистої залежності людини від людини. Попередня та наступна епохи ґрунтуються на ідеї держави, а тому для них головним є зв’язок між громадянином та державою, тобто людина підкоряється не конкретній особі, а певним безособовим структурам.
Натомість феодалізм не знає таких абстракцій як держава. У ньому можливі лише відносини між особами. Найвідомішим прикладом є васалітет.
Щоправда, тут криється деяка неточність. Феодалізм – це не лише васальні відносини. Загалом стосунки між людьми в Середні Віки можна поділити на дві групи:
1) відносини між знаттю;
2) відносини між знаттю та простолюдом.
Васалітет належить до першої групи, другий же тип зв’язків – відносини між феодалом та його кріпаками.
Ці типи залежностей значно відрізняються (обов’язки, які мав виконувати васал та кріпак відмінні, так само як і права, якими володів васал та кріпак), проте в них є одна спільна риса – залежність людини від людини.

Феодалізм виник не на голому місці. Причини криються в Античності.
З двох типів феодальних відносин першими виник другий тип – кріпацтво. Васалітет почав формуватися в Римській імперії, проте її розпад пригальмував цей процес. Продовжив його Карл Великий у Франкській імперії.

Отже, спершу про кріпацтво.
Римська економіка опиралася на рабській праці. В цьому крилася велика небезпека для існування Римської імперії. По-перше, раби не мали сімей – вони жили в казармах і вважалися знаряддями, що говорять. Відповідно, само відтворення рабської робочої сили було неможливим – потрібен був приплив ззовні. Відповідно, Рим ставав залежним від своїх успіхів в загарбницьких війнах: він мусив воювати з сусідами і перемагати, щоб вижити.
Проте це була не найбільша біда Риму. По-друге, рабська праця дозволяла нарощувати обсяги сільськогосподарського виробництва екстенсивним, а не інтенсивним шляхом: маючи безліч дешевої робочої сили, римський землевласник не відчував потреби робити якісь вдосконалення в знаряддях праці, які б спрощували роботу, робили її менш трудомісткою, або ж підвищували її ефективність. Ситуація частково нагадувала економіку України, яка живе на дешевому російському газі. Наша металургійна галузь дуже енергомістка, проте поки газ дешевий модернізувати виробництво ніхто не збирається. Втім, як тільки росте ціна на газ, наша промисловість опиняється на межі розвалу.
Аналогічно і Рим: він жив завдяки дешевій рабській силі, проте коли притік рабів припинився – римське сільське господарство одразу ж розвалилося. Землевласники змушені були дати рабам відносну свободу, приватну власність і дозволити сім’ї. Лише за таких умова робоча сила могла само відтворюватися. Так в Римі виникли колони, які за своїм статусом та обов’язками нагадували кріпаків Середньовіччя.
Здавалося, проблема економіки була вирішена, проте це було не так. Раби були дешевими, а це дозволяло утворитися товарній економіці, тобто такій, яка базована не на натуральному господарстві, але на обігові товарів. Звідки ж береться товар в сільському господарстві? Селяни торгують надлишками, тобто залишають собі частину продуктів, яка необхідна їм для прожиття, а те, що залишається, продають. Надлишки ж можуть виникати лише тоді, коли високою є продуктивність праці, адже переважно селяни вирощують стільки продуктів, що їх вистачає заледве для прожиття.
Проте римське сільське господарство не вдосконалювалося. Звідки ж бралися надлишки? Відповідь проста, продавалися не надлишки, а ті продукти, які мали б іти на харчування рабів. Але раби дешеві, а тому можна їх і не годувати: якщо помруть, то можна купити нових. Отже, раби жили впроголодь, але були продукти на продаж.
Завдяки товарній економіці Рим мав гроші, щоб утримувати армію та чиновників, завдяки яким і можна було утримувати імперію як цілісність.
Проте коли землевласники відмовилися від рабів і перейшли до колонату (тобто кріпацтва), то виявилося, що надлишків уже немає: продуктивність праці була такою малою, що виробленого вистачало лише для харчування, не більше. В Римі різко падає грошовий обіг.
Така ситуація мала два наслідки:
1) забракло грошей, щоб платити чиновникам. Римська імперія ще спромоглася знайти розв’язання цієї проблеми: чиновникам платили продуктами місцеві селяни;
2) забракло грошей, щоб платити солдатам.
З солдатами справа ускладнювалася тим, що дешева рабська праця розорила вільних землеробів Риму, з яких і рекрутувалася армія. Отже, рекрутувати не було з кого, а найманцям (якими переважно були варвари) платити не було чим.
Римська імперія і цього разу змогла знайти більш менш задовільну відповідь: з ІІІ ст. професія солдата стає спадковою. Так було вирішено проблему рекрутування. Крім того, плата грішми зникає, натомість солдатам дають землю, щоб вони могли отримувати з неї прибуток.
Надання землі варварам і призвело до розпаду Західної Римської імперії.
Варвари, які розділили між собою імперію, жили в родовому ладі. Тому говорити про якісь королівства варварів можна говорити з примруженим оком. Існували невеликі незалежні родові общини, а десь там був вождь з власною дружиною. Ці невеликі спільноти не вимагали значного грошового обігу. Розвиток феодалізму був загальмованим.

Література:
1. Марк Блок «Феодальне суспільство»;
2. Макс Вебер «Соціальні причини занепаду античної культури».

© Глюк

+1

2

Розвиток феодалізму зрушив з мертвої точки Карл Великий. Він відновив Імперію і зіткнувся з тими проблемами, які Рим почав вирішувати, але так і не вирішив. По-перше, щоб управляти такою величезною імперією, Карлу потрібні були чиновники. Їм же треба було платити, але грошей не було, бо товарне виробництво досі не відновилося. Окрім того, таку величезну імперію треба було захищати від зовнішніх ворогів, а для цього старі дружини, що жили при дворі вождя, були замалими. Отже, потрібно було утримувати велику армію, якій теж треба було платити, але не було чим…
Карл на всі ці біди знайшов одну відповідь: всім, хто потребує грошей, давати землю (з прикріпленими до неї кріпаками). Щоправда, Карл Великий уточнив: користуватися цією землею солдати мають право пожиттєво (або до того моменту, поки не зрадять королю), а чиновники користуються своєю землею доти, доки виконують свої обов’язки.
На перший погляд все видавалося ідеальним, проте… В Римі був поділ на цивільну та військову адміністрацію. Управитель провінції не був командиром військових загонів цієї провінції. Карл Великий відходить від цього принципу: навіщо тримати двох чиновників, якщо можна мати одного? Аналогічно, укрупненою була і судова влада: всі три гілки виявилися об’єднаними в одній особі. Після такого з’ясувати, чи граф (який очолював і адміністрацію і військові загони) має право володіти землею лише поки він граф, чи пожиттєво, було доволі складно. Ба більше, з’ясувалося, що посада графа (намісника) є пожиттєвою, адже змістити графа вважалося образою честі… Так вся земля стала розглядатися як пожиттєва власність.
Спершу ці відносини поширювалися лише на найближче оточення Карла Великого. Корольутримував при собі дружну, але своїм достойникам, які мали дружини, давав землю, щоб самому їх не годувати при своєму дворі.
Проте після смерті Карла Великого Франкська Імперія розпалася. Почався хаос, який призвів лише до поширення феодальних відносин. Адже до того людину захищали або рід, або держава. Проте держава розвалилася, а поняття роду ставало все більш розмитим: раніше рід жив разом, а тому вендетта здійснювалася без проблем. Проте з розростанням родів, їх територіальним поширенням, а також шлюбами між представниками різних родів (найцікавішим було, коли брати були родичами по батькові, але мали різних матерів) ускладнювали ситуацію. Тепер з’ясувати, до якого роду ти належиш було проблемно. Крім того, розрозстання родів призводить до зникнення самої ідеї роду, з’являється поняття сім’ї та найближчих родичів. За таких умов особиста залежність від сеньйора була єдиною відповіддю. До такої практики вдаються як знать (яка могла мати власну землю – алод – проте не мала «даху» проти сусідів чи інших напастей), так і селяни…
Формування феодальних відносин майже завершилося. Залишилося лише, щоб земля передавался у спадок, адже наразі землею володіють пожиттєво –поки виконують свою воїнську повинність (якщо йдеться про васалів). Проте васали були зацікавлені мати землю у повній своїй власності. Цікаво, що сеньйори не були проти цього. З кількох причин:
1) проблема рекрутування воїнів залишался… То чому б не зробити своїми воїнами синів васалів? Спадкове професія воїна – таким був вихід зі становища.
2) Окрім того, спадковість землі посилювала відданість васалів сеньйору. (Прецендентом були війни франків в Італії ІХ ст. Якщо в бою гинув воїн, то його дружина і неповнолітній син позбавлялися землі – вони ж не могли служити у війську. Проте франкський король відчув, що за таких умов його васали не захочуть воювати: адже тоді їх родина буде позбавлена засобів до існування. Відповідно, було вирішено: не позбавляти землі неповнолітніх дітей покійного васала. А потім ця вийняткова норма була поширена і на всіх васалів. Теж з міркувань цілком практичних: щоб не було запитань: чому він має право, а я ні?)

Література:
1. Марк Блок «Феодальне суспільство»;
2. Макс Вебер «Соціальні причини занепаду античної культури».

© Глюк

0

3

Феодалізм наче сформувався, проте одразу ж почав розпадатися.
З’ясувалося, що леном (землею, яка давалася за службу) можна торгувати. Адже сеньойрові йшлося, щоб мати певну кількість солдатів. То чому б не продати лен комусь іншому, хто хотітиме виконувати ці обов’язки? На перший погляд, жодної небезпеки в цьому не було. Проте якщо лен хтось продає, то хтось і купує… А якщо хтось володіє землею певного сеньйора, то він є його васалом… Тут виникала цікава суперечність: васал сеньйора А міг купити лен у васала сеньйора Б, таким чином він става васалом сеньйора А і Б… Поки ці сеньйори між собою не воювали, все було гаразд, але що було, коли А йшов війною проти Б? Кому повинен був зберігати вірність васал?
Цю проблему вирішували по-різному. Спершу казали, що перший сеньйор, якому васал склав присягу, і є головним: відданість йому має бути понад вірність іншим сеньйорам. Згодом було правило змінено: той з сеньйорів, який дав васалові найбагатший лен, і є головним. Врешті решт, було створено присягу lige, яку можна було скласти лише одному сеньйорові, і яка була найголовнішою серед всіх інших присяг. Проте з часом і цю присягу стали складати кільком сеньйорам… Отже, васал ставав все більше неконтрольованим: він тепер міг ставати на бік того сеньйора, який йому більше подобався.
Окрім того, дійшло до того, що васали відмовлялися взагалі служити своєму сеньйорові. Вони або платили васальний податок (тобто певну суму в грошах, яка вважалася еквівалентом служби у війську сеньйора), або ж і взагалі обмежували термін служби до 40 днів. Останнє стало загальною номрою. Тепер війна для васала тривала лише 40 днів. Якщо ж бойові дії затягувалися, то сеньйор мав годувати васала і йог овоїнів. Інакше васал мав повне право вирушити додоу. Звідки взялися 40 днів? В традиційному франкському та германському праві саме таким мав бути період перепочинку між двома військовими кампаніями. Васали ж термін відпочинку перетворили на термін тривалості служби. Окрім того, васали почали обумовлювати, скільки ж рицарів вони повинні виставити за свого сеньйора. Деколи доходило до карикатурних ситуацій. Васал мав декілька ленів: сеньйора А і сеньйора Б. А йшов війною на Б. Васал мав би служити А, проте він става на бік Б. Проте з того лену, який він отримував від А, він мав виствити 20 рицарів. Він їх і виставляв – для сенйьора А. А з рештою, які він утримував на тому ж лені, става на бік Б.

Така ситуація, і перш за все торгівля ленами та служба кільком сеньйорам, спричинили розпад феодалізму. Зв’язок залежності людини від людини ставав все більше і більше невиразним. Васали бунтували проти сеньйорів. Частими були міжусобиці.
Проте феодалзм зміг проіснувати тривалий час. Причина була проста: васали були відданими сеньорам, але ткож і зраджували їх. До зради більш схильними були васали, які отримували землю у лен. Відданими – ті васали, що жили при дворі свого сеньйора.
Саме завдяки цьому феодалізм розпався лише в XIV-XVI ст.

Література:
1. Марк Блок «Феодальне суспільство»;
2. Макс Вебер «Соціальні причини занепаду античної культури».

© Глюк

+1


Вы здесь » Aquilon » Історія » феодалізм